Importy, exporty, automatizácia procesov

Jadro import/export modulu (povinný pre všetky importy/exporty)

Modul ponúka statický, preddefinovaný Excel formát importu produktov, kategórii a produktových parametrov. Zároveň modul slúži ako základný kameň pre ďalšie importy a exporty ktoré budú integrované v e-shope počas jeho fungovania. Podporuje importy a párovanie XML súborov, JSON, CSV, XLS, alebo priame napojenie na API služby a databázy formátu SQL. Podľa detailnej špecifikácie je možné napojiť opakovanými importmi akékoľvek zdroje dát pre akýkoľvek modul informačného systému, CMS a e-shopu. Import modul tiež ponúka v základe hromadný import obrázkov ktoré vie napárovať na produkty podľa ich názvu so zhodou podľa PLU, EAN alebo SKU kódu. Zároveň podporuje import viacerých obrázkov produktov, čo vieme dosiahnuť pridaním tzv. postfixov za názov obrázka. Všetky importy či exporty je možné pravidelne opakovať a spúšťať v preddefinovaných intervaloch. Modul neponúka manuálne vytváranie vlastných importov a štruktúr vzhľadom na zložitosť prepojení databázových tabuliek a ich následnej výkonnostnej optimalizácii, preto sú všetky importy a exporty definované konfiguračnými súbormi na mieru, priamo v zdrojovom kóde aplikácie.

Automatický výpočet ceny produktov z nákupnej ceny importu podľa definovaných podmienok

Prepojenie na Money S3-S5

 • import produktov, skladu, variantov, obrázkov, kategórii, parametrov smerom Money -> CMS
 • export objednávok, zákazníkov smerom CMS -> Money
  Export objednávok z CMS zabezpečí automatický prenos novo prijatých objednávok v e-shope do systému Money s prenosom všetkých informácii o objednávke a zákazníkovi. Prenášajú sa informácie o adrese dodania, fakturačnej adrese, položkách objednávky v kombinácii PLU, konečná cena položky (aj po zľave), množstvo.
 • export faktúr smerom CMS -> Money
 • import objednávok, zákazníkov smerom Money -> CMS
  Tento import zabezpečí aby sa zmeny vykonané v Money v objednávkach ktoré boli exportované z e-shopu aplikovali na objednávky v e-shope. Napr. už prijatej objednávke viete v Money upraviť adresu dodania, kontakné údaje, pridať položku, zmeniť cenu položky, alebo odstrániť položku. Tieto úpravy sa prejavia v e-shope a zákazník uvidí reálny prehľad svojich objednávok v zákazníckej zóne e-shopu.
 • import faktúr smerom Money -> CMS

Prepojenie na MKsoft

 • import produktov, skladu, variantov, obrázkov, kategórii, parametrov smerom MKsoft -> CMS
  Týmto importom automatizujeme vytváranie a editáciu položiek skladu v e-shope podľa skladu v MKsoft. Importujeme najskôr stromovú štruktúru kategórii. Následne import vytvára nové položky (označené ako položky pre e-shop) ktoré boli pridané v MKsoft a v e-shope ešte neexistujú. Upravené položky sa aktualizujú - sledujeme zmenu názvu, popisov, ceny, skladových zásob a súvisiacich produktov. Každému produktu sa automaticky jednorázovo nahrajú obrázky priamo z MKsoft. Zmenu skladových zásob sledujeme aj zmenovými XML prenosmi, kedy aktualizujeme len upravené stavy zásob v krátkych intervaloch. Položky importujeme ako bežné produkty, ale aj ako varianty, pričom každá varianta má vlastnú skladovú informáciu, cenu, prípadne aj fotografiu, názov a popisy.
 • export objednávok, zákazníkov smerom CMS -> MKsoft
  Export objednávok z CMS zabezpečí automatický prenos novo prijatých objednávok v e-shope do systému MKsoft s prenosom všetkých informácii o objednávke a zákazníkovi. Prenášajú sa informácie o adrese dodania, fakturačnej adrese, položkách objednávky v kombinácii PLU, konečná cena položky (aj po zľave), množstvo.
 • export faktúr smerom CMS -> MKsoft
 • import objednávok, zákazníkov smerom MKsoft -> CMS
  Tento import zabezpečí aby sa zmeny vykonané v MKsoft v objednávkach ktoré boli exportované z e-shopu aplikovali na objednávky v e-shope. Napr. už prijatej objednávke viete v MKsoft upraviť adresu dodania, kontakné údaje, pridať položku, zmeniť cenu položky, alebo odstrániť položku. Tieto úpravy sa prejavia v e-shope a zákazník uvidí reálny prehľad svojich objednávok v zákazníckej zóne e-shopu.
 • import faktúr smerom MKsoft -> CMS
 • import špeciálnych cien MKsoft -> CMS

Prepojenie na Pohoda

 • import produktov, skladu, variantov, obrázkov, kategórii, parametrov smerom Pohoda -> CMS
 • import stavu skladu a cien smerom Pohoda -> CMS
 • export objednávok, zákazníkov smerom CMS -> Pohoda
 • export faktúr smerom CMS -> Pohoda
 • import objednávok, zákazníkov smerom Pohoda -> CMS
 • import faktúr smerom Pohoda -> CMS

Prepojenie na Profit365

Viac info o prepojení s Profit365 v článku na blogu

Prepojenie na Exalogic Oberon

 • export faktúr a zákazníkov smerom CMS -> Oberon

WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek